Charlotte - Studio Trois

Charlotte Christien, Studio Trois - Fremont, California